https://oppl-eva.valg.no

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no

Program - Manuell opptelling

Dag 1:


Kl. 08.30: Registrering
Kl. 09.15: Velkommen og repetisjon fra modul 1
Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.30: Generelt om opptelling
Kl. 11.15: Foreløpig opptelling
Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 13.00: Endelig opptelling
Kl. 14.00: Pausemat

Kl. 14.30: Protokollering og avslutning av valget
Kl. 15.00: Praktisk informasjon
Kl. 15.30: Slutt for dagen

Kl. 19.00: Middag


Dag 2:


Kl. 09.00: Oppstart gruppeoppgaver
Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.30: Gruppeoppgaver fortsetter
Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 13.00: Gruppeoppgaver fortsetter
Kl. 14.00: Pausemat

Kl. 14.30: Oppsummering
Kl. 15.00: Slutt for dagen